Ringeten kautta on mahdollista harjoitella häviämistä ja voittamista, yhteistyötä, toisten kunnioittamista sekä muita elämässä tarvittavia taitoja. Reilun pelin pelaaminen on yksi pelin keskeisistä arvoista ja tavoitteista ja tällainen reiluuden opettelu on hyödyllistä myös monien muiden elämäntilanteiden kannalta.

Reiluuden tulee näkyä kaikessa ringetteen liittyvässä – niin pelitavoissa, pelikentällä tapahtuvissa teoissa, pelitilanteiden tuomitsemisessa, valmennuksessa kuin kannustamisessakin. Sen tulee näkyä myös seuratasolla esimerkiksi seuran tekemissä valinnoissa ja johtamiseen liittyvissä ratkaisuissa – reiluutta voidaankin pitää koko lajikulttuurin ihanteena.

Reilu Peli -periaatteiden julkituomien arvojen ei tulisi jäädä vain kauniiksi ylöskirjatuiksi sanoiksi ja sanoista muodostuneiksi ylöskirjatuiksi tavoitteiksi, vaan niiden tulee olla myös itsestäänselvä osa käytännöntoimintaa. Lajin roolia kasvattajana ei voikaan väheksyä, minkä vuoksi esimerkiksi valmentajien reiluun toimintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Hyvä, empaattinen valmentaja saattaa vaikuttaa esimerkiksi ujon ja epävarman nuoren tytön itsevarmuuden kehittymiseen erittäin paljon – valmentajasta saattaa muodostua tällaisen tytön roolimalli sekä tuki. Toisaalta taas huono, nuoriin epäempaattisesti, jopa vähättelevästi suhtautuva valmentaja saattaa lytätä rohkeankin tytön itsetunnon.

Ei siis ole lainkaan se ja sama, miten ja millaisella asenteella nuoria ja lapsia valmenetaan.

MITÄ REILUN PELIN -PERIAATTEET PITÄVÄT SISÄLLÄÄN?

Reilun Pelin -periaatteisiin kuuluu ensinnäkin ringeten kunnioittaminen pelinä sekä toisten seuratoiminnassa vaikuttavien henkilöiden kunnioittaminen.

Ringeten kunnioittamisen peruspilari on sekä fyysisen että henkisen väkivallattomuuden periaatteen vaaliminen – minkäänlainen väkivalta olipa se sitten fyysistä tai psyykkistä, ei kuulu tähän lajiin eikä kiusaamista tai sukupuolista häirintää tule sallia missään muodossa.

Hyvät käytöstavat tulee ottaa huomioon myös pelitapahtumissa, mikä ei valitettavasti aina toteudu tunteiden kuumentuessa pelin tiimellyksessä. Sosiaalisen median kanavia käytettäessä tulee myös pitää mielessä hyvät käytöstavat ja käyttäytyä niiden mukaan.

Sääntöjä tulee noudattaa ja erotuomareille pitää antaa työrauha. Ristiriitatilanteet tulee pyrkiä ratkomaan rakentavassa hengessä ilman epäasiallisuuksiin sortumista. Lasten sekä nuorten kasvun arvostamisen periaate kuuluu luonnollisena osana ringetteen samoin kuin terveyden sekä turvallisuuden edistäminen.

Seurojen toimintatapojen tulee olla selkeitä ja sen viestinnässä tulee vallita avoin ilmapiiri. Ympäristönäkökohdat tulee ottaa huomioon valintoja tehtäessä.

Voit käyttää Saxenda tässä urheilussa

Lääke liraglutidi  Saxenda voidaan korvata peruspaketista pienen vakavasti ylipainoisen ryhmän hoitoon. Näin kirjoittaa Terveydenhuollon laitos terveys-, hyvinvointi- ja urheiluministerille (VWS) antamassaan suosituksessa. Korvaus koskee vain ihmisiä, joiden painoindeksi (BMI) on 35 tai korkeampi ja jotka jo osallistuvat yhdistettyyn elämäntapainterventioon (GLI). Ihmisillä, joiden BMI on 35–40, heillä on oltava myös yksi kolmesta muusta sairaudesta.

RINGETTEKOULUSSA OPITAAN MONIA TAITOJA

Ringettekoulu on mukava liikunnallinen harrastus tytöille. Koulussa harjoitellaan runsaasti luistelemista ja monen osallistujan päämotiivi ringettekouluun osallistumiseen onkin luistelutaidon oppiminen – ringettekoulut ovatkin yleensä samalla myös erinomaisia luistelukouluja. Luistelutaidon lisäksi tytöillä on kuitenkin mahdollista oppia ringettekoulussa myös monia muita tärkeitä asioita.

Uudenlaisia taitoja opitaan usein kuin huomaamatta koulun lasta kiinnostavien leikkien sekä leikinomaisiksi suunniteltujen harjoitusten kautta. Samalla lapset saavat monipuolista liikuntaa.

Harjoitukset kannustavat lasta käyttämään mielikuvistustaan ja antavat lapselle mahdollisuuden kehittää ystävyyssuhteiden muodostamiseen tarvittavia taitoja. Moni lapsi tai nuori on löytänyt ringettekoulusta uusia ystäviä, joten ringettekoulu voi olla erinomainen harrastus myös ujolle lapselle.

RINGETTE KOULUJEN LIIKUNTATUNTIEN LAJINA

Koulujen liikuntatunneille ringette tuo mukavaa vaihtelua ja sen säännöt on helppo oppia, minkä vuoksi pelin idean ymmärtää usein jo ensimmäisillä pelikerroilla. Peli on omiaan saamaan kaikki pelaajat mukaan peliin ja täydellisen taklauskiellon vuoksi se on myös huomattavasti esimerkiksi jääkiekkoa turvallisempi laji. Monissa kouluissa ringette onkin jo otettu osaksi koulujen liikuntatunteja.

Vaikka ringette perinteisesti onkin naisten ja tyttöjen laji, voi sitä kouluissa toki pelata myös pojat, vaikka toisaalta onkin tärkeää, että tytöille tarjotaan koulun liikuntatunneilla myös ihan omaa joukkuelajia, joka voi osaltaan nostaa heidän itsetuntoaan jäällä pelattavien joukkuepelien saralla.

Toisaalta ringette on erinomainen laji myös sellaisille pojille, jotka eivät kuulu jääkiekkoseuraan eivätkä harjoittele jääkiekkoa aktiivisesti – ringette on laji, joka tarjoaa myös tällaisille pojille mahdollisuuden onnistumisen elämyksiin.

Alaluokkien liikuntatunneille ringette soveltuu myös sekajoukkueiden lajiksi ja koska ringetessä käytettävää rinkulaa on paljon helpompi hallita, kuljettaa ja suojata kuin palloa tai kiekkoa, soveltuu laji myös tietyille erityisryhmille.

RINGETTE OPETTAA YHTEISPELIN MERKITYSTÄ

Yhteispeliä tarvitaan monilla elämän osa-alueilla ja ringetessä nimenomaan yhteispelin ja jokaisen pelaajan osallistuminen ovat korostuneen tärkeässä asemassa – ringette on korostuneella tavalla nimenomaan joukkuelaji.

KOULUJEN ON MAHDOLLISTA SAADA APUA RINGETTEOPETUKSEEN

Koulujen on mahdollista saada ringetteopetuksen tueksi opas, johon on koottu perustietoa ringetestä sekä esimerkkiharjoitteita, joita voidaan soveltaa koululiikunnassa. Näin liikunnanopettajan on mahdollista saada hyviä vinkkejä vaikkei laji olisikaan hänelle ennestään tuttu.

Myös nimenomaan koululiikuntaan tarvittavia välineitä voi ostaa kaukalopalloon sekä ringetteen erikoistuneelta liitolta ja osa ringetteseuroista järjetää kouluissa maksuttomia lajin esittelytilaisuuksia, joissa oppilaat saavat kokeilla lajia ja joiden tavoitteena on tuoda ringette osaksi koulujen liikuntatunteja. Koulujen on mahdollista saada liitolta myös välinepakettilahjoituksia.

NUORET TOIVOVAT ENEMMÄN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA RINGETTE-SEUROISSA

Ringette on oiva liikunnallinen harrastus myös nuorille – onhan se tervehenkinen harrastus, jonka kautta nuorella on mahdollisuus solmia läheisiä ystävyyssuhteita, jotka ovat erityisen tärkeitä juurikin nuoruuden kuohuntavaiheessa. Nuoret kuitenkin toivoisivat haastattelun perusteella nykyistä enemmän vaikutusmahdollisuuksia seuratoiminnassa. Harrasteryhmiä toivottaisiin nuorille lisää, koska kaikki eivät halua jatkaa harrastusta kilpatasolla, mutta eivät toisaalta haluaisi harrastusta lopettaakaan.

MITEN NUORET VOISIVAT VAIKUTTAA NYKYISTÄ ENEMMÄN RINGETTE-SEUROJEN TOIMINTAAN?

Seurojen tulisi tarjota nuorille nykyistä enemmän ja nykyistä monipuolisempia vaihtoehtoja harrastaa ringetteä. Aikaisempaa enemmän tulisi kiinnittää huomiota nimenomaan siihen, etteivät kaikki nuoret halua harrastaa lajia kilpajoukkueissa ja ettei heille aina löydy riittävästi harrasteryhmiä.

Toisaalta osa nuorista haluaa jatkaa harrastusta nimenomaan tavoitteellisesti ja toivovat pääsevänsä mukaan seuransa edustusjoukkueeseen ja myös tällaisille nuorille tulisi taata hyvät etenemismahdollisuudet.

Pelaamismahdollisuuksien lisäksi nuorten tulisi saada osallistua seurassa myös heitä kiinnostavien tehtävien hoitoon. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi tuomarointi, ohjaustehtävät, nettisivujen päivittäminen, erilaisten tapahtumien järjestäminen sekä monet muut tehtävät.

Päätöksenteko on myös osa-alue, jossa nuorten oma ääni pitäisi saada nykyistä paremmin kuuluviin. Tähän voidaan pyrkiä esimerkiksi perustamalla seuraan oma ryhmä nuorille esimerkiksi kunkin joukkueen kapteeneista tai joukkueiden itse valitsemista edustajista. Aikuinen tukihenkilö valitaan tukemaan tämän ryhmän toimintaa sekä välittämään tietoja hallitukselta nuorten ryhmälle ja päinvastoin.

Vaikuttamismahdollisuudet ovat tärkeä osa harrastuksen mielekkyyttä – jos tarjolla ei ole esimerkiksi nuorelle sopivia ryhmiä, saattaa nuori jopa ajautua tekemään päätöksen harrastuksen lopettamisesta. Liikunnan on todettu vähentävän esimerkiksi stressiä, mikä on yksi syy siihen, että liikuntaharrastus on erityisen tärkeä juurikin nuoruusvaiheessa, jolloin oma muuttuva keho sekä erilaiset elämäntilanteet saattavat jopa ahdistaa nuorta.

RINGETTELEIREILLÄ VALLITSEE HYVÄ YHTEISHENKI

Erilaiset ringetteleirit ovat erinomainen ja suosittu paikka nuorille viettää aikaa samanhenkisten ystävien kanssa ja oppia samalla uusia taitoja.

Leirejä on tarjolla useita erilaisia, kuten taitoleirejä, maalivahtien lajileirejä sekä kenttäpelaajien lajleirejä. Ohjelma leireillä on monipuolista koostuen yleensä ringetteen liittyvästä jääharjoittelusta sekä lajiin liittyvästä oheisharjoittelusta, monipuolisesta liikkumisesta sekä kivasta iltaohjelmasta. Videointia saatetaan käyttää harjoittelun tukena.

RINGETTE SAAPUI SUOMEEN 1970-LUVUN LOPPUPUOLELLA

Vuosi 1979 on merkittävä vuosi maamme ringeten historiassa, koska tuona vuonna laji saapui Suomeen Kanadasta, jossa sen suosio on kasvanut kohisten. Sekä varusteet, pelin tempo että säännöt ovat muokkautuneet aikojen kuluessa.

Ringeten toi Suomeen eräs voimistelunopettajana toiminut jääkiekkovalmentaja. Aluksi lajia kutsuttiin maassamme nimellä ringuette, mutta myöhemmin myös meillä alettiin käyttää lajin englanninkielistä nimeä. Suomeen haettiin valmentajia Kanadasta asti opettamaan suomalaisille tätä uutta peliä, josta tulikin pian suosittu turkulaisten tyttöjen keskuudessa.

Turun lisäksi laji levisi pian myös Naantaliin, Uuteenkaupunkiin, pääkaupunkiseudulle sekä Lahteen. Kanadalaisten valmentajien lisäksi maahamme kutsuttiin vierailulle myös kanadalaisjoukkue lajin ottassa ensiaskeleitaan Suomessa.

Ensimmäinen ringetteturnaus järjestettiin Suomessa vuonna 1980. Turnaus pidettiin Uudessakaupungissa. SM-sarjatoiminta aloitettiin valtakunnallisena toiminta pelikaudella 1987-1988 ja vuonna 1983 perustettiin Suomen Ringetteliitto.

MM-kilpailut järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1990 Kanadassa ja niihin osallistui kahdeksan joukkuetta kolmesta eri maasta. Nämä maat olivat USA, Suomi ja Kanada. Suomi sai kunnian järjestää ringetten toiset MM-kilpailut, jotka pidettiin vuonna 1992 Helsingissä.

Näihin kisoihin saatiin osallistujia aikaisempaa useammasta maasta ja niihin osallistui Suomi, USA, Kanada, Ruotsi, Ranska sekä Venäjä ja Suomi sai kotikisoista pronssimitalin.

Vuoden 1994 USA:ssa pidetyistä MM-kilpailuista Suomi sai kultaa ja vuonna 1996 Ruotsissa pidetyistä MM-kilpailuista hopeaa. Maailmanmestaruuskulta ei ole jäänyt Suomen viimeiseksi, vaan lajissa on menestytty loistavasti myöhemminkin ja onpa yhdellä maamme pelaajista jopa useita ringeten maailmanmestaruuksia, mikä on jo huippusuoritus.

 

ANSIOITUNEITA RINGETTEHENKILÖITÄ PALKITAAN VUOSITTAIN

Lajin parissa ansioituneita vaikuttajia ja tahoja on ollut maassamme tapana palkita vuosittain. Esimerkiksi Vuoden valmentajan, Vuoden juniorivalmentajan, Vuoden ringettehenkilön, Vuoden ringetteseuran, Vuoden ringettekoulun sekä Vuoden tuomarin valinta ovat muodostuneet jo perinteiksi.

MENESTYKSESTÄ HUOLIMATTA SEUROJA TULEE KEHITTÄÄ EDELLEEN

Vaikka Suomi onkin menestynyt ringetessä huomattavan hyvin, tulee seuratoimintaa tästä huolimatta kehittää edelleen kiinnittäen huomiota sen toiminnan laatuun. Tähän kehittämiseen pyritään “perushoidoksi”, “erikoishoidoksi” sekä “itsehoidoksi” kutsutuin keinoin.

Lyhyesti kuvattuina perushoito käsittää seurojen välisiä tapaamisia, erikoishoito seurakäyntejä sekä itsehoito erilaisia materiaaleja sekä tukia. Lasten ja nuorten äänen kuuluville saaminen aikaisempaa merkityksellisemmmällä tavalla on eräs seurojen tulevaisuuden haasteista.

Ringette on kehitetty vuonna 1963 Kanadassa, josta se tuli Suomeen 70-luvun loppupuolella. Lajissa yhdistyy loistavalla tavalla jääkiekosta tuttu pelirytmi, jolle on ominaista nopeus, sekä koripallosta tuttu pelillinen strategia. Jääkiekosta poiketen ringetessä taklaaminen on kuitenkin täysin kiellettyä, mikä onkin omiaan nostamaan pelitaktiikan sekä pelitaidot pelin keskiöön, ja minkä ansiosta peli sopii niin hyvin juuri naisille ja tytöille.

Jääkiekkokaukalo sopii myös ringeten pelikentäksi, kunhan jään kumpaankin päähän maalataan ringetteviivaksi kutsuttu punaviiva. Keskialue jää näiden viivojen väliin ja siellä kaikilla pelaajilla on oikeus pelata yhtaikaa.

Puolustus- tai hyökkäysalueella, jotka sijoittuvat ringetteviivan sekä kentän päädyn väliin, saa olla yhtaikaa maksimissaan kolme kenttäpelaajaa molemmista joukkueista puolustustilanteessa olevan joukkueen maalivahdin lisäksi. Näin pelistä tulee vauhdikasta ja liikkuvaa.

Kenttäpelaajat eivät saa myöskään mennä maalivahtien alueille. Jos näin kuitenkin tapahtuu, saa vastustaja aloitusvuoron. F-juniori-ikäiset käyttävät ainoastaan puolikasta kenttää.

Pelivälineet ovat yksinkertaiset: sininen kuminen rinkula sekä ringettemaila, joka voi olla joko komposiittimaila tai puumaila. Näiden lisäksi tarvitaan luistimet, kypärä sekä kaulasuoja, joka on viiltosuojattu. Kehittyneempiä varusteita tarvitaan siirryttäessä pelaamaan esimerkiksi sarjapeleissä, joissa pelaajalla tulee olla kasvosuojan sisältävä kypärä, jääkiekkoluistimet, polvisuojat, kyynärsuojat, viiltosuojan sisältävä kaulasuoja, lajiin sopivat alasuojat ja pelihanskat.

Varusteisiin liittyy vielä sellainen sääntö, että pelitilanteessa kypärää, luistimia sekä pelihanskoja lukuunottamatta varusteiden tulee olla pelipaidan tai -housujen alla piilossa eivätkä ne siis saa näkyä lainkaan. Maalivahdin varusteet ovat samanlaiset kuin jääkiekkomaalivahdin.

RINGETTE ON NAISILLE KEHITETTY URHEILULAJI

Kehittelyvaiheessa pelistä on pyritty luomaan nimenomaan naisille sopiva laji, mikä on vaikuttanut esimerkiksi pelin sääntöihin, joissa kenties merkittävin ero jääkiekkoon verrattuna on täydellinen taklauskielto. Pelissä menestyminen vaatiikin voiman sijasta sekä älyä, taitoa, hyvää pelitaktiikkaa että erinomaista yhteistyötä joukkueen jäsenten välillä.

Hyvä luistelutaito on menestyksen avain ja luistelua harjoitellaankin ringeten harjoittelun yhteydessä runsaasti. Syöttäminen on pelissä keskeisessä asemassa, koska siniviivojen yli saa kulkea ainoastaan syöttämällä. Yhtaikaa kentällä pelaa molemmista joukkueista sekä maalivahti että viisi kenttäpelaajaa, mutta yhteensä joukkueeseen tulee kuulua pelaajia minimissään seitsemän. Osassa ikäluokkia vaihdot suoritetaan lennossa ja osassa vaihtokellon avulla.

TAITOKISAT OVAT OIVA TILAISUUS KILVOITELLA RINGETTETAITOJEN OSAAMISESSA

Siitä huolimatta, että ringetessä korostuu joukkuepelaaminen ja joukkueen jäsenten saumaton yhteistyö, on myös kunkin pelaajan henkilökohtaisilla lajitaidoilla suuri merkitys koko joukkueen menestymisen kannalta ja näitä taitoja harjoitellaankin ringetteharrastuksen myötä runsaasti.

Näiden taitojen osalta erilaiset taitokisat ovat erinomainen tilaisuus päästä kilpailemaan muiden kanssa. Kisojen tarjoamat taitotestit sekä edistävät ringettetaitojen kehittymistä että antavat pelaajalle oivan mittarin, jonka avulla hän voi seurata omaa kehittymistään.

Kisat ovakin mielekäs tapa edistää joukkueen pelaajien henkilökohtaisten lajitaitojen kehittymispolkua. Samalla valmentaja saa konkreettista palautetta omasta onnistumisestaan lajitaitojen kehittämisen osalta. Parhaiten taitokisat palvelevat E-junioreita sekä E-junioreita vanhempia pelaajia.

SEUROJEN TAVOITTEENA ON JÄRJESTÄÄ OMIA TAITOKISOJA

Ringetteseurat järjestävät omia taitokisojaan, jotka ovat avoimia seuran kaikille juniori-ikäisille pelaajille. Pelaajille kisat tarjoavat mukavaa vaihtelua sekä mahdollisuuden seurata omien taitojensa kehittymistahtia. Seurojen on mahdollista ostaa käyttöönsä valmiita paketteja, jotka sisältävät välineet testejä varten ja ohjeet testien tekemistä varten – tällainen paketti sisältää ohjeet taitotestien tekemiseen, laukaisupressuja, merkkikartioita, ajanottokellon, mitan, merkitsemistussin, taktiikkataulun sekä testipalvelun käyttömahdollisuuden.

Kun taitoja harjoitellaan, on suorituspisteitä oltava riittävän monta riittävän toistomäärän takaamiseksi kunkin pelaajan kohdalla. Taitojen omaksuminen vaatii runsaasti harjoittelua ja toistoa toiston perään.

Taitokisoja järjestetään myös esimerkiksi jalkapallossa, jossa ne ovat monen nuoren harrastajan kauan odottama tapahtuma ja jossa taitokisojen on katsottu toimivan erinomaisena motivaattorina henkilökohtaisten taitojen kehittämiselle. Tutustu freespinskasino.com eri vetoja vedonlyönti ja kasino.

TAITOKISOIHIN HARJOITTELU JA OSALLISTUMINEN TOIMIVAT KESKUSTELUN AVAAJINA

Omien lajitaitojen kehittymisen myötä pelaajat saavat taitokisoihin harjoittelun myötä palautetta omasta urheilullisuudestaan myös laajemmasta näkökulmasta katsottuna. Palautepalveluun syöttämiensa tulostan kautta, hän saa tietoa esimerkiksi oman urheilullisuutensa monipuolisuudesta, elämänrytminsä urheilullisuudesta, harjoittelun riittävyydestä, liikkumismääränsä riittävyydestä sekä omasta motivaatiostaan.

Näin taitokilpailujen ja niihin harjoittelun voidaan katsoa vaikuttavan ringeten pelaajan urheilullisuuteen laajemmassakin mittakaavassa tai ainakin herättää ajatuksia näihin näkökohtiin liittyen. Lasten ja nuorten liikkumismääriä tutkittaessa on todettu, että myös osa liikuntaa harrastavista lapsista ja nuorista liikkuu harrastuksestaan huolimatta päivittäin terveytensä kannalta liian vähäisiä määriä, minkä vuoksi tätä keskustelunavausta voidaankin pitää merkittävänä ja tärkeänä – yksi liikuntaharrastus ei aina välttämättä riitä takaamaan riittävää liikunnan määrää, ellei elämäntapa ole muutoinkin liikunnallinen.

REILUN PELIN HENKI KOROSTUU ERITYISESTI LASTEN JA NUORTEN RINGETESSÄ

Lasten ja nuorten joukkueissa on tärkeää sopiva urheiluun liittyvistä pelisäännöistä yhdessä lasten, lasten vanhempien sekä valmentajien kanssa olipa laji mikä tahansa. Pelisääntöjen sopimisen kautta pyritään edistämään yleisellä tasolla keskustelua lasten ja nuorten urheilusta yleensäkin.

Lasten harrastaminen ei ole samanlaista kuin aikuisten ja siinä on ominaispiirteitä, kuten lapsen herkkyyskaudet, jotka tulee ottaa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon.

Liikunnan tulisi tarjota lapsille mahdolllisuus leikkiä, olla yhdessä samanhenkisten ystävien kanssa, luoda kaverisuhteita sekä kasvaa turvalliseksi kokemassaan ympäristössä.

Kaikille lapsille tulee pyrkiä luomaan tunne siitä, että häntä arvostetaan ja että hän on arvokas omana itsenään. Tähän liittyy myös ajatus siitä, että jokaisen lapsen tulee saada pelata tasa-arvoisesti ja jokaiselle tulee myös tarjota onnistumisen mahdollisuuksia. Lapsen taidot eivät saa vaikuttaa esimerkiksi peluuttamiseen eikä joukkueen menestymistä tulisi asettaa yksilön kehittymisen edelle.

MILLAISISTA ASIOISTA ON HYVÄ KESKUSTELLA JOUKKUEEN PELISÄÄNTÖJÄ LAADITTAESSA?

Kun joukkue alkaa laatia omia pelisääntöjään on aluksi usein hyvä pohtia yleisemmällä tasolla sitä, mitä kaikkea kuuluu lasten laadukkaaseen urheilutoimintaan. Sääntöjen laatimisen pohjaksi on hyvä kertoa sekä joukkueen että seuran toiminnasta, jotta vanhemmilla ja lapsilla olisi hieman käsitystä siitä, mitä näissä on meneillään.

Vanhempien tulee olla tietoisia siitä, mitä heiltä odotetaan: on hyvä pohtia vaatiiko toiminta vanhempien osallistumista esimerkiksi varainkeruuseen ja millaisia kustannuksia harrastuksesta aiheutuu. Ringetteen liittyvistä Reilun Pelin -periaatteista on hyvä keskustella yhteisesti siten, että kaikki osanottajat nämä periaatteet varmasti ymmärtävät ja ovat valmiita niihin sitoutumaan.

PELISÄÄNTÖJEN LAATIMINEN ON PAKOLLISTA TAI SUOSITELTAVAA KAIKISSA RINGETEN JUNIORIJOUKKUEISSA

Kaikissa G-C-ringettejoukkueissa on pakollista pitää pelisääntökeskustelu kunkin kauden alkuvaiheessa. Tämä on ehto osallistumiselle aluesarjaan. G-D-joukkueissa tulee pelisäännöt laatia sekä lasten että aikuisten kesken erikseen. C-juniorijoukkueissa tulee säännöt laatia nuorten kesken.

B-juniorijoukkueissa tämä ei ole täysin pakollista, mutta silti suositeltavaa. Laadituista pelisäännöistä voidaan puhua lasten pelisääntöinä, aikuisten pelisääntöinä sekä nuorten pelisääntöinä riippuen siitä keiden kesken ne on laadittu. Erilaisia työkaluja sekä pelisääntömateriaalia on saatavana pelisääntöjen laatimisen tueksi.