REILUN PELIN HENKI KOROSTUU ERITYISESTI LASTEN JA NUORTEN RINGETESSÄ

Lasten ja nuorten joukkueissa on tärkeää sopiva urheiluun liittyvistä pelisäännöistä yhdessä lasten, lasten vanhempien sekä valmentajien kanssa olipa laji mikä tahansa. Pelisääntöjen sopimisen kautta pyritään edistämään yleisellä tasolla keskustelua lasten ja nuorten urheilusta yleensäkin.

Lasten harrastaminen ei ole samanlaista kuin aikuisten ja siinä on ominaispiirteitä, kuten lapsen herkkyyskaudet, jotka tulee ottaa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon.

Liikunnan tulisi tarjota lapsille mahdolllisuus leikkiä, olla yhdessä samanhenkisten ystävien kanssa, luoda kaverisuhteita sekä kasvaa turvalliseksi kokemassaan ympäristössä.

Kaikille lapsille tulee pyrkiä luomaan tunne siitä, että häntä arvostetaan ja että hän on arvokas omana itsenään. Tähän liittyy myös ajatus siitä, että jokaisen lapsen tulee saada pelata tasa-arvoisesti ja jokaiselle tulee myös tarjota onnistumisen mahdollisuuksia. Lapsen taidot eivät saa vaikuttaa esimerkiksi peluuttamiseen eikä joukkueen menestymistä tulisi asettaa yksilön kehittymisen edelle.

MILLAISISTA ASIOISTA ON HYVÄ KESKUSTELLA JOUKKUEEN PELISÄÄNTÖJÄ LAADITTAESSA?

Kun joukkue alkaa laatia omia pelisääntöjään on aluksi usein hyvä pohtia yleisemmällä tasolla sitä, mitä kaikkea kuuluu lasten laadukkaaseen urheilutoimintaan. Sääntöjen laatimisen pohjaksi on hyvä kertoa sekä joukkueen että seuran toiminnasta, jotta vanhemmilla ja lapsilla olisi hieman käsitystä siitä, mitä näissä on meneillään.

Vanhempien tulee olla tietoisia siitä, mitä heiltä odotetaan: on hyvä pohtia vaatiiko toiminta vanhempien osallistumista esimerkiksi varainkeruuseen ja millaisia kustannuksia harrastuksesta aiheutuu. Ringetteen liittyvistä Reilun Pelin -periaatteista on hyvä keskustella yhteisesti siten, että kaikki osanottajat nämä periaatteet varmasti ymmärtävät ja ovat valmiita niihin sitoutumaan.

PELISÄÄNTÖJEN LAATIMINEN ON PAKOLLISTA TAI SUOSITELTAVAA KAIKISSA RINGETEN JUNIORIJOUKKUEISSA

Kaikissa G-C-ringettejoukkueissa on pakollista pitää pelisääntökeskustelu kunkin kauden alkuvaiheessa. Tämä on ehto osallistumiselle aluesarjaan. G-D-joukkueissa tulee pelisäännöt laatia sekä lasten että aikuisten kesken erikseen. C-juniorijoukkueissa tulee säännöt laatia nuorten kesken.

B-juniorijoukkueissa tämä ei ole täysin pakollista, mutta silti suositeltavaa. Laadituista pelisäännöistä voidaan puhua lasten pelisääntöinä, aikuisten pelisääntöinä sekä nuorten pelisääntöinä riippuen siitä keiden kesken ne on laadittu. Erilaisia työkaluja sekä pelisääntömateriaalia on saatavana pelisääntöjen laatimisen tueksi.