NUORET TOIVOVAT ENEMMÄN

NUORET TOIVOVAT ENEMMÄN VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA RINGETTE-SEUROISSA

Ringette on oiva liikunnallinen harrastus myös nuorille – onhan se tervehenkinen harrastus, jonka kautta nuorella on mahdollisuus solmia läheisiä ystävyyssuhteita, jotka ovat erityisen tärkeitä juurikin nuoruuden kuohuntavaiheessa. Nuoret kuitenkin toivoisivat haastattelun perusteella nykyistä enemmän vaikutusmahdollisuuksia seuratoiminnassa. Harrasteryhmiä toivottaisiin nuorille lisää, koska kaikki eivät halua jatkaa harrastusta kilpatasolla, mutta eivät toisaalta haluaisi harrastusta lopettaakaan.

MITEN NUORET VOISIVAT VAIKUTTAA NYKYISTÄ ENEMMÄN RINGETTE-SEUROJEN TOIMINTAAN?

Seurojen tulisi tarjota nuorille nykyistä enemmän ja nykyistä monipuolisempia vaihtoehtoja harrastaa ringetteä. Aikaisempaa enemmän tulisi kiinnittää huomiota nimenomaan siihen, etteivät kaikki nuoret halua harrastaa lajia kilpajoukkueissa ja ettei heille aina löydy riittävästi harrasteryhmiä.

Toisaalta osa nuorista haluaa jatkaa harrastusta nimenomaan tavoitteellisesti ja toivovat pääsevänsä mukaan seuransa edustusjoukkueeseen ja myös tällaisille nuorille tulisi taata hyvät etenemismahdollisuudet.

Pelaamismahdollisuuksien lisäksi nuorten tulisi saada osallistua seurassa myös heitä kiinnostavien tehtävien hoitoon. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi tuomarointi, ohjaustehtävät, nettisivujen päivittäminen, erilaisten tapahtumien järjestäminen sekä monet muut tehtävät.

Päätöksenteko on myös osa-alue, jossa nuorten oma ääni pitäisi saada nykyistä paremmin kuuluviin. Tähän voidaan pyrkiä esimerkiksi perustamalla seuraan oma ryhmä nuorille esimerkiksi kunkin joukkueen kapteeneista tai joukkueiden itse valitsemista edustajista. Aikuinen tukihenkilö valitaan tukemaan tämän ryhmän toimintaa sekä välittämään tietoja hallitukselta nuorten ryhmälle ja päinvastoin.

Vaikuttamismahdollisuudet ovat tärkeä osa harrastuksen mielekkyyttä – jos tarjolla ei ole esimerkiksi nuorelle sopivia ryhmiä, saattaa nuori jopa ajautua tekemään päätöksen harrastuksen lopettamisesta. Liikunnan on todettu vähentävän esimerkiksi stressiä, mikä on yksi syy siihen, että liikuntaharrastus on erityisen tärkeä juurikin nuoruusvaiheessa, jolloin oma muuttuva keho sekä erilaiset elämäntilanteet saattavat jopa ahdistaa nuorta.

RINGETTELEIREILLÄ VALLITSEE HYVÄ YHTEISHENKI

Erilaiset ringetteleirit ovat erinomainen ja suosittu paikka nuorille viettää aikaa samanhenkisten ystävien kanssa ja oppia samalla uusia taitoja.

Leirejä on tarjolla useita erilaisia, kuten taitoleirejä, maalivahtien lajileirejä sekä kenttäpelaajien lajleirejä. Ohjelma leireillä on monipuolista koostuen yleensä ringetteen liittyvästä jääharjoittelusta sekä lajiin liittyvästä oheisharjoittelusta, monipuolisesta liikkumisesta sekä kivasta iltaohjelmasta. Videointia saatetaan käyttää harjoittelun tukena.