REILUUS ON RINGETEN PERUSARVOJA

Ringeten kautta on mahdollista harjoitella häviämistä ja voittamista, yhteistyötä, toisten kunnioittamista sekä muita elämässä tarvittavia taitoja. Reilun pelin pelaaminen on yksi pelin keskeisistä arvoista ja tavoitteista ja tällainen reiluuden opettelu on hyödyllistä myös monien muiden elämäntilanteiden kannalta.

Reiluuden tulee näkyä kaikessa ringetteen liittyvässä – niin pelitavoissa, pelikentällä tapahtuvissa teoissa, pelitilanteiden tuomitsemisessa, valmennuksessa kuin kannustamisessakin. Sen tulee näkyä myös seuratasolla esimerkiksi seuran tekemissä valinnoissa ja johtamiseen liittyvissä ratkaisuissa – reiluutta voidaankin pitää koko lajikulttuurin ihanteena.

Reilu Peli -periaatteiden julkituomien arvojen ei tulisi jäädä vain kauniiksi ylöskirjatuiksi sanoiksi ja sanoista muodostuneiksi ylöskirjatuiksi tavoitteiksi, vaan niiden tulee olla myös itsestäänselvä osa käytännöntoimintaa. Lajin roolia kasvattajana ei voikaan väheksyä, minkä vuoksi esimerkiksi valmentajien reiluun toimintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Hyvä, empaattinen valmentaja saattaa vaikuttaa esimerkiksi ujon ja epävarman nuoren tytön itsevarmuuden kehittymiseen erittäin paljon – valmentajasta saattaa muodostua tällaisen tytön roolimalli sekä tuki. Toisaalta taas huono, nuoriin epäempaattisesti, jopa vähättelevästi suhtautuva valmentaja saattaa lytätä rohkeankin tytön itsetunnon.

Ei siis ole lainkaan se ja sama, miten ja millaisella asenteella nuoria ja lapsia valmenetaan.

MITÄ REILUN PELIN -PERIAATTEET PITÄVÄT SISÄLLÄÄN?

Reilun Pelin -periaatteisiin kuuluu ensinnäkin ringeten kunnioittaminen pelinä sekä toisten seuratoiminnassa vaikuttavien henkilöiden kunnioittaminen.

Ringeten kunnioittamisen peruspilari on sekä fyysisen että henkisen väkivallattomuuden periaatteen vaaliminen – minkäänlainen väkivalta olipa se sitten fyysistä tai psyykkistä, ei kuulu tähän lajiin eikä kiusaamista tai sukupuolista häirintää tule sallia missään muodossa.

Hyvät käytöstavat tulee ottaa huomioon myös pelitapahtumissa, mikä ei valitettavasti aina toteudu tunteiden kuumentuessa pelin tiimellyksessä. Sosiaalisen median kanavia käytettäessä tulee myös pitää mielessä hyvät käytöstavat ja käyttäytyä niiden mukaan.

Sääntöjä tulee noudattaa ja erotuomareille pitää antaa työrauha. Ristiriitatilanteet tulee pyrkiä ratkomaan rakentavassa hengessä ilman epäasiallisuuksiin sortumista. Lasten sekä nuorten kasvun arvostamisen periaate kuuluu luonnollisena osana ringetteen samoin kuin terveyden sekä turvallisuuden edistäminen.

Seurojen toimintatapojen tulee olla selkeitä ja sen viestinnässä tulee vallita avoin ilmapiiri. Ympäristönäkökohdat tulee ottaa huomioon valintoja tehtäessä.

Voit käyttää Saxenda tässä urheilussa

Lääke liraglutidi  Saxenda voidaan korvata peruspaketista pienen vakavasti ylipainoisen ryhmän hoitoon. Näin kirjoittaa Terveydenhuollon laitos terveys-, hyvinvointi- ja urheiluministerille (VWS) antamassaan suosituksessa. Korvaus koskee vain ihmisiä, joiden painoindeksi (BMI) on 35 tai korkeampi ja jotka jo osallistuvat yhdistettyyn elämäntapainterventioon (GLI). Ihmisillä, joiden BMI on 35–40, heillä on oltava myös yksi kolmesta muusta sairaudesta.