RINGETTETAIDOISTA PÄÄSEE MITTELEMÄÄN TAITOKISOISSA

TAITOKISAT OVAT OIVA TILAISUUS KILVOITELLA RINGETTETAITOJEN OSAAMISESSA

Siitä huolimatta, että ringetessä korostuu joukkuepelaaminen ja joukkueen jäsenten saumaton yhteistyö, on myös kunkin pelaajan henkilökohtaisilla lajitaidoilla suuri merkitys koko joukkueen menestymisen kannalta ja näitä taitoja harjoitellaankin ringetteharrastuksen myötä runsaasti.

Näiden taitojen osalta erilaiset taitokisat ovat erinomainen tilaisuus päästä kilpailemaan muiden kanssa. Kisojen tarjoamat taitotestit sekä edistävät ringettetaitojen kehittymistä että antavat pelaajalle oivan mittarin, jonka avulla hän voi seurata omaa kehittymistään.

Kisat ovakin mielekäs tapa edistää joukkueen pelaajien henkilökohtaisten lajitaitojen kehittymispolkua. Samalla valmentaja saa konkreettista palautetta omasta onnistumisestaan lajitaitojen kehittämisen osalta. Parhaiten taitokisat palvelevat E-junioreita sekä E-junioreita vanhempia pelaajia.

SEUROJEN TAVOITTEENA ON JÄRJESTÄÄ OMIA TAITOKISOJA

Ringetteseurat järjestävät omia taitokisojaan, jotka ovat avoimia seuran kaikille juniori-ikäisille pelaajille. Pelaajille kisat tarjoavat mukavaa vaihtelua sekä mahdollisuuden seurata omien taitojensa kehittymistahtia. Seurojen on mahdollista ostaa käyttöönsä valmiita paketteja, jotka sisältävät välineet testejä varten ja ohjeet testien tekemistä varten – tällainen paketti sisältää ohjeet taitotestien tekemiseen, laukaisupressuja, merkkikartioita, ajanottokellon, mitan, merkitsemistussin, taktiikkataulun sekä testipalvelun käyttömahdollisuuden.

Kun taitoja harjoitellaan, on suorituspisteitä oltava riittävän monta riittävän toistomäärän takaamiseksi kunkin pelaajan kohdalla. Taitojen omaksuminen vaatii runsaasti harjoittelua ja toistoa toiston perään.

Taitokisoja järjestetään myös esimerkiksi jalkapallossa, jossa ne ovat monen nuoren harrastajan kauan odottama tapahtuma ja jossa taitokisojen on katsottu toimivan erinomaisena motivaattorina henkilökohtaisten taitojen kehittämiselle. Tutustu freespinskasino.com eri vetoja vedonlyönti ja kasino.

TAITOKISOIHIN HARJOITTELU JA OSALLISTUMINEN TOIMIVAT KESKUSTELUN AVAAJINA

Omien lajitaitojen kehittymisen myötä pelaajat saavat taitokisoihin harjoittelun myötä palautetta omasta urheilullisuudestaan myös laajemmasta näkökulmasta katsottuna. Palautepalveluun syöttämiensa tulostan kautta, hän saa tietoa esimerkiksi oman urheilullisuutensa monipuolisuudesta, elämänrytminsä urheilullisuudesta, harjoittelun riittävyydestä, liikkumismääränsä riittävyydestä sekä omasta motivaatiostaan.

Näin taitokilpailujen ja niihin harjoittelun voidaan katsoa vaikuttavan ringeten pelaajan urheilullisuuteen laajemmassakin mittakaavassa tai ainakin herättää ajatuksia näihin näkökohtiin liittyen. Lasten ja nuorten liikkumismääriä tutkittaessa on todettu, että myös osa liikuntaa harrastavista lapsista ja nuorista liikkuu harrastuksestaan huolimatta päivittäin terveytensä kannalta liian vähäisiä määriä, minkä vuoksi tätä keskustelunavausta voidaankin pitää merkittävänä ja tärkeänä – yksi liikuntaharrastus ei aina välttämättä riitä takaamaan riittävää liikunnan määrää, ellei elämäntapa ole muutoinkin liikunnallinen.